Het doel is om met de club mee te gaan, van het startpunt ""Tee"" naar het eindpunt met het minimum aantal slagen.

- Plaats de bal op de tee en speel met de club die u met beide handen vasthoudt.

- Elke bal die de eerste hindernis (gemarkeerd door twee kleine zwarte lijnen op de randen) niet is gepasseerd, moet worden teruggeplaatst op de tee en telt voor één punt.

- Elke bal die na drie pogingen een hindernis niet is gepasseerd, moet met de hand 30 cm aan de andere kant van de genoemde hindernis worden geplaatst met een strafpunt van één punt (drie pogingen en een straf).

- Elke bal die de baan verlaat, wordt op 15 cm van de plaats van uitgang geplaatst met een strafpunt van één punt.

- Elke bal die tegen de rand komt te liggen, kan over de lengte van een clubijzer (ongeveer 10 cm) worden weggeduwd.

- Het maximale aantal pogingen op elke hole is 6. Als het 6e schot mislukt, scoor dan 7 en ga door naar de volgende baan.

Aanbevelingen:

- Op drukke momenten is het, om de voortgang van elke groep te vergemakkelijken, aan te raden om de snellere groepen te laten passeren.

- Club en bal zijn strikt persoonlijk, ze geven slechts recht op één baan en kunnen niet worden uitgeleend.

- De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of verloren voorwerpen.